Installation af Fiber Net

Det kan virke en anelse uoverskueligt at påbegynde hele processen med installation og nedgravning af fibernet.
Det er dog slet ikke så slemt, når du først kommer i gang med projektet.

Vælger du “Grav selv” kan du følge vores lille guide og få opgaven overstået uden overraskelser.

Find fibernet rørene ved skellet
1: Find først det sted ved din grunds skel, hvor 2 små røde fiberrør stikker op af jorden.
Det er herfra du selv skal grave fiberrør ind til din bolig.
Er det meget længe siden fiberkablerne blev etableret ved din adresse, kan det være svært at finde enderne – men de er der.

Når du har fundet dem, kan du afhente fiberrør (tyndt orange plastic rør) og varslingsbånd på en adresse du får anvist ved bestilling hos Waoo.
Du bestemmer selv hvor mange meter rør du får udleveret, så det er en god ide at lave en opmåling med f.eks. haveslangen.
Husk der skal stikke en meter rør op i begge ender (over jorden)

 

 

nedgravning af fibernet

2: Nu indtegner du på en oversigt, hvor på din grund du nedgraver fiberrøret.
Tegningen skal teknikeren bruge, hvis du ikke er hjemme, når han kommer for at trække optisk fiber ind i de røde rør fra vejen ind til din bolig. Tegningen er en god ide at gemme som kopi, da andre kan være interesseret ved overtagelse af boligen.

Der hvor du lader fiberrøret ende ved din bolig, vil fiber teknikeren bore hul ind igennem husmuren og indvendigt montere en router, hvor fiberenden monteres i.

 

 

 

 

3: Nedgravningenfibernet rør
Det røde fiberrør skal graves min 45 cm ned fra jordoverfladen.
Sørg for at lave store runde sving, så røret ikke knækker.
Des større sving, ds lettere er det for teknikeren at trække optisk fiber igennem røret.
Lad min 1 meter stikke op af husmuren og det samme ved skellet klods op af fiberenderne.
10 cm før du har dækket helt til, skal varslingsbåndet ligges, så der ikke ved uheld graves i røret.

 

 

 

4: Placering i boligen
Der hvor du vælger at grave ind til din bolig, vil teknikeren bore et hul direkte igennem husmuren og indenfor montere en fiber router, hvor det optiske fiber monteres i.

fibernet montering

Du skal altså vælge at grave røret ned, så det ender ved dit kontor eller et centralt sted i huset, hvor du kan holde ud at se på boxen fremover. Den monteres ca 30 – 40 cm over gulvet.

BEMÆRK:
Der skal være en stikkontakt max. 1 meter fra boxen.
Boxen /Routeren har 3 antenner og sender internettet trådløst rundt i boligen. Har du en meget stor bolig, vil der muligvis være problemer med at dække hele boligen, hvis routeren monteres i den ene ende af huset.
I et 100 kvm hus, er der dog ingen problemer med at dække dele husets længde.

Du skal være opmærksom på, at store køleskabe, kan afskærme for det trådløse signal. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at få routeren monteret ved siden af køleskabet i køkken al rum